Sundsvalls brandstation

Adress: Köpmangatan 24/ Skolhusallén 17
Byggherre: Firman Jonzén & Nilsson.
Byggnadsår: 1899
Stil: Starka drag av Svensk Vasaborg
Arkitekt: Knut Gyllencreutz

I maj 1898 beslutade fullmäktige uppföra en ny brandstation i hörnet av Skolhusallén och Köpmangatan då den gamla provisoriska brandstationen i järnvägsparken hade tjänat ut. Den nya stationen inrymde även bostäder för både chef och manskap.

Utsmyckningar: Vasaborgarna uppfördes i renässansstil och var ofta en blandning av fortifikation och palats. Andra tidstypiska drag är de runda tornen som på vasaborgarna fungerat i försvarssyfte. Ett exempel på Vasaborg är Gripsholms slott.

Byggnaden är utrustad med fina smidesarbeten ovanför f.d. vagnhallsportarna mot Köpmangatan samt att balkongerna på det västra tornet tidigare utgjort en rik utsmyckning.

Kuriosa: Det var under den då 31-årige löjtnanten och tillträdande brandchefen Gustav Hellgrens 30–åriga styre som brandväsendet utvecklades kraftigt och även motoriserades med påbörjan 1912. Efter andra världskriget hade brandstationen tjänat ut och en ny brandstation invigdes på Skönsmon 1957.