Hjalmar Kumlien försäkringsbolaget Sveas hus

Någonstans mellan drömmar och verklighet sätter människan sina ambitioner. Vi vill någonstans. Vi vill uppnå något.

Oavsett vilken tid vi lever i. När drömmarna går brottningsmatch med den krassa verkligheten så gäller det att inte vika ned sig.

Bara den egna ambitionen sätter gränsen för vad som är möjligt. Industrimännen som byggde upp Sundsvall efter branden 1888 ville visa upp en europeisk storstad för sina utländska besökare.

Bara det bästa var gott nog. Det var topparkitekter och kungliga hovleverantörer. Fasadmålningar som överglänste varandra. Tinnar, torn och smidesräcken beställda på postorder från Tyskland.

För att inte tala om sensationen elektriskt ljus. Stenstan var född. Det var en hektisk tid. Det var tjusig prakt och fullt av liv. Människorna speglade sina egna ambitioner i stadens framgångar.

Stenstan var toppen av mänskligt liv. Storhetstiden blev andra tider. Stenstan lever och förändras. Torgmadamer, affärsmän, busungar, butiksbiträden, flanörer och lycksökare. De kommer och går genom åren. Alla med sina ambitioner.

Idag. De gamla fasaderna har nytt innehåll. Människorna fortsätter att förverkliga sina ambitioner. Stenstan bär sin historia in i framtiden.