Gustaf Adolfs Kyrka

Byggnadsår: 1891-94
Byggherre: Sundsvalls Församling
Arkitekt: Gustaf Hermansson

Gustaf Adolfs Kyrka är stadens fjärde, varav den tredje på i stort sett samma plats, och ersatte den tidigare kyrkan, Lovisa Ulrika, som förstördes i stadsbranden 1888. En arkitekttävling utlystes och vinnare blev den då 24-årige arkitekten Gustaf Hermansson. Efter tre års byggarbete kunde den nya kyrkan med plats för 1500 personer invigas den 2 december 1894.

Kyrkan är en treskeppig basilika med tvärskepp och torn i väster uppförd i nygotisk stil med tysk inspiration. Byggnadens kropp består av rött maskinslaget tegel medan tak, spira och takryttare är klädda i skiffer respektive koppar. Kyrkan kan delas in i fyra delar: torn, långskepp, tvärskepp och kor. Huvudentréerna är förlagda till tvärskeppets södra gavel och tornets västfasad. Båda är så kallade perspektivportaler. Det finns även några mindre entréer.

Utsmyckningar: Framträdande detaljer är alla blinderingar som finns överallt på byggnaden. På tornet är det svårt att undgå den stora urtavlan. Studerar man vattenutkastarna ser man att de är utformade som drakhuvuden. En platta på tornets södra sida bär inskriften: ”Byggd år 1891-1894 under konung Oscar II:s regering”.

Kuriosa: Den 1 oktober 1988 utsattes kyrkan av ett attentat då några illvilliga personer anlade bränder i kyrkan. Hela kyrkan sotskadades och en renovering med rengöring av väggar och föremål utfördes under ett år.