Gustaf Wickman Sundsvalls Handelsbank
Gustaf Wickman
Gustaf Wickman

Gustaf Wickman föddes i Göteborg där han också studerade vid Chalmerska slöjdskolan 1881-84. Efter vidare studier på Konstakademien och studieresor kom han sinom tid bli en av de mest anlitade bankarkitekterna. Han gjorde sedan studieresor till Frankrike, Tyskland och Italien. Han fick därefter plats på Magnus Isæus och Carl Sandahls ateljé och bidrog väsentligt till flera byggnader, som där ritades, framförallt byggnader i Stockholm som Sturebadet (1884), Carlssonska huset vid Jakobs torg (1887) och även inredningen till nya Berns salonger (1890).

Den stil Wickman mest använde sig av var en blandning av jugend och barock med influenser från Amerika. En tidig representant och en av hans mest kända byggnader är Skånes Enskilda Bank i hörnet av Fredsgatan och Drottninggatan i Stockholm. Han blev med tiden den främste på bankbyggnader i Sverige. Totalt genomfördes 25 projekt varav femton stora nybyggnader.

I Sundsvall ritade Wickman Sundsvalls Handelsbanks byggnad vid Vängåvan, uppförd 1903-05. Ytterligare en byggnad med Sundsvallsanknytning är Sundsvalls Enskilda banks byggnad, uppförd år 1900 på Fredsgatan 4 i Stockholm. Wickman är också känd för sina insatser i Kiruna med Kiruna kyrka som mest kända byggnad.

År 1913 blev Wickberg Medicinalstyrelsens arkitekt, var dessutom stadsfullmäktig i Stockholm 1903-14 samt medverkade i många kommittéer och nämnder. 1904 blev han ledamot av Konstakademien och 1906 korresponderande hedersledamot av The Royal Institute of British Architects.