En stad blir till

23 augusti 1621 fick Sundsvall sina stadsprivilegier, men ända sedan förhistorisk tid har platsen haft en stark ställning som centralort för handel och administration i landskapet. Tre förödande stadsbränder, rysshärjningar och olika stadsplanerare har format staden till vad den är idag.

Elimkyrkan

Sundsvall – Sveriges Klondike

40 ångsågverk på en kuststräcka av bara tre mil. En femtedel av Sveriges totala trävaruinkomster. En enorm utveckling av bankväsendet – hand i hand med skogsindustrins enorma expansion. Slutet av 1800-talet var en guldålder för Sundsvallsområdet och en grogrund för många framgångsrika affärsmän som Fredrik Bünsow, Nils Wikström och Anders Petter Hedberg.

Rikedomarna skapade träpatroner och lockade till sig kungligheter som Oscar II.

Riksbankshuset Sundsvall Eduard Hallquist

Stenstan – riksintressant för kulturmiljövården

Stenstan är sedan 1987 definierad som ”varande av riksintresse för kulturmiljövården”. En typ av ”skyddsbevarande” som har sin grund från när Olof Palme på 60-talet initierade sin riksplanering, för att försöka bevara särskilt viktiga miljöer. Stenstan uppfyller en hel rad av Riksantikvarieämbetets kriterier för att anses som riksintresse, det handlar både om byggnadshistoria, det konstnärliga, sociala och samhällshistoriska och mycket annat.

Framför allt är det en plats som ”klarade sig” undan 60- och 70-talens rivningsiver, då ett stort antal genuina stadskärnor i Sverige fick ge vika för moderna arkitektoniska intentioner.

Sundsvalls Handelsbank

600 hus på 6 år – en unik historia

Efter branden 1888 formades Sundsvalls absoluta centrum, stenstadens unika miljö, utifrån en dröm om den europeiska staden mitt i den norrländska skogen. 600 hus uppfördes på 6 år.

En omöjlighet att tänka sig idag. Det kunde genomföras tack vare stark drivkraft och politisk beslutsamhet, riklig tillgång på pengar och arbetskraft.

Stadshuset

De sköna konsterna

Genom historien har Sundsvall varit en stad full av kreativa människor. Många konstnärer och musiker har skapat och levt sina liv i Sundsvalls stad.

Ragnar Östberg Sveabiografen

Stenstan och dess unika arkitektur

Många av stenstans allra vackraste byggnader bär namnet av de förmögna Sundsvallsbor som lät uppföra dem, med hjälp av Sveriges dåvarande arkitektelit.

 

Arkitekterna i Stenstan

Ingenstans utanför Stockholm finns en lika vacker och intressant samling byggnader från det sena 1800-talet.

Johan Laurentz Hirschska huset