13 - 14 september

Stenstansdagarna

Läs mer

Kom till oss och upplev!

Stenstan Visitor Center är en kombinerad turistbyrå och ett upplevelsecenter. I våra utställningar kan du ta del av Stenstans historia, nutid och framtid. Upptäck stadens historiska arkitektur och lär känna de människor som lever och en gång levt här. Stenstan Visitor Center är den självklara startpunkten för dig som vill upptäcka Stenstan och Sundsvall.

Varmt välkommen tills oss på Stenstan Visitor Center – då, nu och i framtiden.

Vad är Stenstan Vistor Center?

I porten till en svunnen tid?