Eduard Hallquist

Eduard Hallquisth startade en egen firma tillsammans med sin kollega Fritz Ullrich och omnämns vanligtvis tillsammans med honom.  De är ganska litet omnämnda i litteratur om svenska arkitekter. 

Eduard Hallquisth (1862–1923) började som murarelev 1876, utbildades bl.a. på Tekniska skolan i Stockholm, och var sedan anställd på en byggfirma mellan 1888 och 1889. 

Ullrich&Hallquisth låg bakom många hus i Stockholm och även många bankhus. De arbetade i 1890-talets anda med äkta material, men övergick in på det nya århundradet mer till jugendbarock i ljusa fasader. Ett exempel på det är Haga tingshus vid Stockholms norra utfart, uppfört 1906-07, och som många säkert har sett när de passerat där i bil eller buss. Ett annat exempel är det gamla Riksbankshuset på Storgatan 29 i kvarteret Penningen i Sundsvall. Den byggnaden uppfördes samtidigt som Haga tingshus 1906-07 och har också många likheter. Andra hus att nämna är Hamngatan 2, Birger Jarlsgatan 1, 6 o 13;  Södermalms nya saluhall, 1898-99 alla i Stockholm; dåvarande Härnösands stadshotell.