Riksbankshuset Sundsvall Eduard Hallquist
Eduard Hallquist
Eduard Hallquist

Eduard Hallquisth startade en egen firma tillsammans med sin kollega Fritz Ullrich och omnämns vanligtvis tillsammans med honom. De är ganska litet omnämnda i litteratur om svenska arkitekter.

Eduard Hallquisth (1862–1923) började som murarelev 1876, utbildades bl.a. på Tekniska skolan i Stockholm, och var sedan anställd på en byggfirma mellan 1888 och 1889.

Ullrich&Hallquisth låg bakom många hus i Stockholm och även många bankhus. De arbetade i 1890-talets anda med äkta material, men övergick in på det nya århundradet mer till jugendbarock i ljusa fasader. Ett exempel på det är Haga tingshus vid Stockholms norra utfart, uppfört 1906-07, och som många säkert har sett när de passerat där i bil eller buss. Ett annat exempel är det gamla Riksbankshuset på Storgatan 29 i kvarteret Penningen i Sundsvall. Den byggnaden uppfördes samtidigt som Haga tingshus 1906-07 och har också många likheter. Andra hus att nämna är Hamngatan 2, Birger Jarlsgatan 1, 6 o 13; Södermalms nya saluhall, 1898-99 alla i Stockholm; dåvarande Härnösands stadshotell.