Gustaf Wickman Sundsvalls Handelsbank

Stenstan är det mest renodlade exemplet på en 1890-talsstad i Sverige.

Stenstaden omfattar 51 kvarter som är genomkorsade av 7 längsgående gator och 11 tvärgator – men både dess skala på höjden och tätheten i det gamla rutnätssystemet i stadsplanen, som ursprungligen upprättades av Nicodemus Tessin den äldre 1650 – gör att man upplever den som betydligt större.

Till upplevelsen bidrar naturligtvis också den arkitektoniska mångfalden, de påkostade exteriörerna och den fantasifulla utformningen av alla detaljer.

Här kan du fördjupa dig och läsa mer om såväl Stenstans historia som pågående byggprojekt.