Johan Laurentz Hirschska huset
Johan Laurentz
Johan Laurentz

Johan Laurentz, skaparen av det Hirschska huset, föddes i Kristinehamn i Vänerns nordöstra hörn, 1851. Sin utbildningsbana startade han i Örebro på den Tekniska elementarskolan, där han studerade åren 1867-68. Sedan fortsatte han med studier både i Paris, 1882-84, och Wien 1884-86. Där emellan hade han på 1870-talet hunnit att praktisera på bröderna Kumliens arkitektkontor.

I slutet av 1880-talet bosatte han sig i Stockholm och öppnade eget arkitektkontor.

Det flesta av Laurentz´ skapelser återfinns i Stockholm där han som arkitekt ligger bakom ett 50-tal hus. Stilmässigt följer han tidens strömningar; under det tidiga 1880-talet dominerar putsarkitekturens klassiska former i vilka han skolats hos bröderna Kumlien. I 1880-talets slut byts putsen mot tegel genom de nordeuropeiska renässansinfluenser som blev rådande i stadsbyggandet. Genom att blanda mönstermurningar i tegel med putsornament skapades en dekorativ kontrastverkan. Mot 1890-talets slut dominerar de äkta materialen och flera av byggnaderna kläs helt i natursten. Den stadsbildmässiga effekten förstärks av de många hörnfastigheterna, exempelvis på paradgatan Strandvägen där Laurentz ritat fem hörnhus.

Flera av sina hus ritade han på uppdrag av grosshandlaren och byggmästaren Isaak Hirsch, så alltså även det i Sundsvall. Han ritade förutom detta också ett hus för järnhandlare Österberg i samma kvarter med adress Storgatan 17.

1897 flyttade Laurentz till Djursholm med sin fru och två döttrar. Där avled han 1901, nyss fyllda 50 år.