Natanael Källander Betlehemskyrkan

Nathanael Källander, 1867-1940, föddes i Skara och kom efter att ha genomgått elementarskolan i hemstaden till Stockholm Där fortsatte han och avslutade sina tekniska studier. (Även uppgifter i dödsruna på att han studerade vid Stockholms privata arkitektskola.)

Natanael Källander
Natanael Källander

År 1894 fick Källander anställning som biträde hos Gustaf Hermansson i Sundsvall och flyttade till Sundvall. Efter tre år hos Hermansson öppnade Källander eget kontor 1897, men bara ett år senare efterträdde han Hermansson som Sundsvalls stadsarkitekt, en tjänst han kom att inneha i hela 40 år fram till 1938. Under dessa år hann han uppleva ett flertal olika arkitektoniska stilar som måste ha influerat honom på olika sätt.

Källander står som arkitekt bakom många av Stenstans byggnader. Bland annat bör nämnas Knaust annex, Odd Fellows hus och Betlehemskyrkan. Där den senare kanske är hans främsta arkitektoniska verk. Han anlitades även för att rita byggnader utanför Sundsvalls gränser.

Som engagerad person i Sundsvall tillhörde Källander folkskolestyrelsen och var dessförinnan medlem av skolrådet. Utöver det var han medlem i utskänkningsbolagets styrelse och städernas allmänna brandstodskommitté. Han var även medlem i både frimurareordern och Odd Fellow sällskapet. Inom båda dessa ordenssällskap var han under ett tiotal år tjänsteman.

I hans dödsruna står att läsa:

Stadsarkitekt Källander var en nobel och försynt person, som vunnit högaktning och sympatier i vidsträckta kretsar.