Riksbankshuset Sundsvall Eduard Hallquist
Fritz Ullrich
Fritz Ullrich

Fritz Ullrich, 1860-1917, genomgick Chalmerska slöjdskolan i Göteborg 1876-81 och Konstakademien i Stockholm 1883-86. Sedan verksam som privat arkitekt i Stockholm. Ska enligt arkitekten A E Melander periodvis ha arbetat på dennes kontor. Ullrich och Melander gjorde 1888 ett tävlingsbidrag för ny Kunglig Teater i Stockholm vilket inköptes 1888. Fritz Ullrich startade en egen firma tillsammans med sin kollega Eduard Hallquisth och omnämns vanligtvis tillsammans med honom. De är ganska litet omnämnda i litteratur om svenska arkitekter.

Eduard Hallquisth (1862–1923) började som murarelev 1876, utbildades bl.a. på Tekniska skolan i Stockholm, och var sedan anställd på en byggfirma mellan 1888 och 1889.

Ullrich&Hallquisth låg bakom många hus i Stockholm och även många bankhus. De arbetade i 1890-talets anda med äkta material, men övergick in på det nya århundradet mer till jugendbarock i ljusa fasader. Ett exempel på det är Haga tingshus vid Stockholms norra utfart, uppfört 1906-07, och som många säkert har sett när de passerat där i bil eller buss. Ett annat exempel är det gamla Riksbankshuset på Storgatan 29 i kvarteret Penningen i Sundsvall. Den byggnaden uppfördes samtidigt som Haga tingshus 1906-07 och har också många likheter. Andra hus att nämna är Hamngatan 2, Birger Jarlsgatan 1, 6 o 13; Södermalms nya saluhall, 1898-99 alla i Stockholm; dåvarande Härnösands stadshotell.