Metodistkyrkan

Adress: Kyrkogatan 29 (Kv. Nöjet)
Byggnadsår: 1892 (Byggnadsminne 1979)
Byggherre: Metodistförsamlingen i Sundsvall
Arkitekt: C. J. Henriksson
Lägg märke till: Tempelgaveln

Fd Metodistkyrkan i Sundsvall ligger anonymt i hörnet av Kyrkogatan/Varvsgränd. Med sin kraftfulla portal och sin tunga kropp utgör denna kyrkobyggnad ett spektakulärt inslag i Stenstan. Skaparen av kyrkan var C. J. Henriksson. Han kallade sig byggmästare och arkitekt och bodde i Stockholm och ritade även metodistkyrkorna i Nyköping och Linköping.

Den 12 mars 1892 lades grundstenen till byggnaden och 16 oktober samma år invigdes kyrkan under högtidliga former och fick namnet Betaniakyrkan. Hela bottenvåningen utgör sockel, nästan som till ett antikt tempel med tempelbyggnaden ovanpå. Ingången består av två massiva dubbeldörrar och ligger i själva sockeln. Ovanför entrén på sockeln står en klassisk tempelgavel med fyra parvis kopplade kolonner.

Bottenvåningen inrymde samlingssal och bostäder medan själva kyrkosalen, med plats för 400 åhörare, inrymdes en trappa upp. Detta återspeglas även i exteriören.

Utsmyckningar: Den strama formen, den kraftfulla tempelportiken och rundbågiga fönstren ger associationer till Italien medan det oputsade röda teglet knyter an till det då rådande modet i Sverige.Kyrkosalen fick en rik konstnärlig utsmyckning. Taket är indelat i sexton stora kassetter genom dekorerade stuckaturklädda bjälkar. Konstnären Sven Linnborg gjorde ett antal målningar till kyrkan med motiv ut Jesu liv. Linnborg är mest känd för sin tid som konservator i Peterskyrkan i Rom.