Hjalmar Kumlien försäkringsbolaget Sveas hus
Hjalmar Kumlien
Hjalmar Kumlien

H. Kumlien, den yngre brodern i arkitektbrödraparet Axel och Hjalmar Kumlien, föddes 1837 i Härlunda församling i före detta Skaraborgs län. Kumlien utbildade sig på Chalmers slöjdskola där han avlade examen 1856. Därefter fortsatte han att utbilda sig i Tyskland, bland annat i Holzminden i Braunschweig, vilket också medförde arbetsuppgifter vid restaureringen av Kölnerdomen. Tillbaka 1860 i Sverige bosatte sig både han och hans bror Axel i Stockholm. Båda bröderna kom att arbeta på Statens järnvägars arkitektkontor tillsammans med dess föreståndare A. W. Edelsvärd.

Dock var det främst Axel som kom att förknippas med järnvägens husbyggnader och hans namn nämns som en tänkbar arkitekt till Sundsvalls gamla stationsbyggnad från 1875.

De båda bröderna bedrev från 1872 tillsammans ett arkitektkontor fram till 1891. Främst ritade de en mängd hyreshus och enfamiljshus i Stockholm. Stilen var nyrenässans i puts. Det avskurna hörnet, så kallat ”Kumlienhörn”, är ett karakteristiskt drag för de båda brödernas arkitektur och som kom att bli vanligt i Sundsvall.

Efter Sundsvallsbranden 1888 fick H. Kumlien ett antal uppdrag i Sundsvall. Han har nu försökt att anpassa sig till 1890-talats arkitektoniska anda att arbeta med äkta material. Ett bra exempel på det är försäkringsbolaget Sveas hus på Storgatan 18 i kvarteret Jupiter. Huset har också ett kraftigt avskuret hörn.