Per Appelberg Hedbergska huset

Per Johan Christoffer Appelberg var född i Stockholm 1837. Han genomgick Akademien för de fria konsterna, även han under ledning av Fredrik Wilhelm Scholander. Därefter anställdes han på Överintedentämbetet, en anställning han lämnade 1877 för en stadsarkitekttjänst i Härnösand. Under 1880-talet ritade han många av de nya husen i Sundsvall, som inte överlevde branden 1888. Appelberg var stadsarkitekt i Sundsvall från 1886 fram till sin död 1891. Eftersom stadsarkitekttjänsterna var dåligt avlönade fick lönen drygas ut med privat verksamhet. Appelberg försatte inte heller chansen att rita hus i egen regi.

Från 1889 arbetade han tillsammans med den knappt 20 år yngre kollegan Knut Gyllencreutz, då uppflyttad från Stockholm. De ritade tillsammans bl.a. Hedbergska huset på Kyrkogatan 26 och Hoppets Härs hotell, Esplanaden 8.