Ragnar Östberg Sveabiografen

Ragnar Östberg, 1866-1945. Föräldrarna hette Carl Östberg, revisor, och Erika Kindahl. Mellan åren 1884 och 1891 utbildade han sig först vid Tekniska högskolan därefter vid konstakademien. Den senare lämnade han med kunglig medalj. Efter studieåren följde praktik hos Isak Gustaf Clason. 1893 besökte han världsutställningen i Chicago och 1896 gav han sig ut på en tre år lång studieresa till bland annat England, Frankrike, Italien och Grekland. Under en period i början av 1900-talet bodde och verkade han i Umeå.

Östberg brukar etiketteras som nationalromantiker. Hans stil är i grunden eklektisk men har en spännvidd långt utöver tidsideal och historiska förebilder. Med tiden blev han en ledare inom svensk arkitektur och kritiserade starkt 1890-talets arkitektur.

Stockholms stadshus är Östbergs mest kända byggnad. Stadshuset invigdes efter 15 års planerande och byggande på midsommarafton den 23 juni 1923. Vilket var 400-årsdagen av Gustav Vasas intåg i Stockholm.

Östbergs mest kända byggnad i Sundsvall torde vara Sveabiografen på Esplanaden 15 som invigdes 1912. En kanske mindre känd byggnad i Sundsvall som också ritats av Östberg är villa Port Arthur. Uppförd på Hedbergska parkens södra sida 1903-04.