Sundsvalls Handelsbank

Adress: Storgatan 15 (Kv. Proserpina)
Byggnadsår: 1903-05
Byggherre: Sundsvalls Handelsbank
Arkitekt: Gustaf Wickman

Sundsvalls Handelsbank, grundad 1874, byggde ett eget bankhus 1905, arkitekten som anlitades var Gustaf Wickman, Stockholm. Han ritade 15 stora bankbyggnader, bland andra byggnader till Skånes Enskilda Bank (1900), vid Drottninggatan 5 i Stockholm, och Sundsvalls Enskilda Bank (1902), med adress Fredsgatan 4, också den i Stockholm.

Sundsvalls Handelsbanks byggnad vid Vängåvan fick en sockel i Örnsköldsviksgranit medan portalerna och fönsteromfattningarna är av Helleviksgranit. Huvudfasaden med sin kraftiga frontespis vänder sig mot Vängåvan. Även huvudentrén låg ursprungligen vid Vängåvan, något förskjutet från mitten mot Storgatan. Idag är huvudentrén flyttad till hörnet av Storgatan/Bankgatan.

Utsmyckningar: Naturstensuttrycket i fr.a. sockelvåningen är tänkt att inge både rikedom och soliditet.

Kuriosa: Det dröjde 15 år efter branden 1888 innan tomten vid Vängåvans nordöstra sida bebyggdes.