Elimkyrkan

Adress: Norra Järnvägsgatan 16. Fredsgatan 1 (Kv. Köpmannen)
Byggnadsår: 1880 Återuppbyggt 1888-1890
Byggherre: Sundsvalls Baptistförsamling
Arkitekt: Johan August Mesch, Hjalmar Kumlien (återuppbyggnad)

Kyrkobyggnaden uppfördes av Sundsvalls Baptistförsamling, bildad 1855, efter ritningar av Johan August Mesch. Den invigdes den 4 januari år 1880 och är därmed en av de allra äldsta byggnaderna i Stenstaden. Byggnaden uppfördes i två våningar , då med frilagt murtegel.

Under stadsbranden 1888 brann kyrkan och all inredning förstördes. Murarna stod dock kvar och kyrkan återuppbyggdes. Nu efter ritningar av Stockholmsarkitekten Hjalmar Kumlien. Taket höjdes något. Hela fasaden putsades och hörnen betonades genom att låga hörntorn placerades på taket. Återinvigningen ägde rum den 4 januari 1890, precis tio år efter den första invigningen.

Utsmyckningar: Inspirationen till byggnadens utformning hämtades från den italienska renässansen. Kravet på enkelhet var också vägledande för frikyrkobyggnader under andra hälften av 1800-talet, varför den inte har några särskilda utsmyckningar.

Kuriosa: Sundsvalls Baptistförsamling, bildad 1855, tre år innan konventikelplakatets upphörande, dvs under den tid då inga andra än statskyrkan fick hålla bönemöten och meddela nattvarden.