Herman Theodor Holmgren Sundsvalls Enskilda Bank
Herman Theodor Holmgren
Herman Theodor Holmgren

H. T. Holmgren föddes i Östads socken i Västra Götalands län. Som så många andra 1800-talsarkitekter följde han den gängse gången vad gäller utbildning och tjänstgöring. Det vill säga utbildning vid Konstakademien, år 1863-71, och därefter en studieresa, år 1871-74.

Senare tjänstgjorde han vid överintendentsämbetet där han blev intendent.

Holmgrens mest kända byggnad är Uppsala universitet. En monumentalbyggnad i nyrenässans han fick uppdraget att rita efter det att han år 1877 vann arkitekturtävlingen inför uppförandet. Byggnaden stod sedan klar 1885. I Sundsvall ritade han en annan monumentalbyggnad i nyrenässans, nämligen Sundsvalls Enskilda Bank (idag Nordea) vid Vängåvan, uppförd åren 1883-86. När Holmgren tog på sig uppdraget var han mitt uppe i arbetet med Uppsala universitet och överlät det lokala ansvaret på Sven Malm från Norrköping.

Holgren ritade bl.a. även landsstatshusen i Falun och Luleå samt dövstumskolornas byggnader i Härnösand, Gävle och Växjö. Bland sakrala verk märks Stjärnsunds kyrka (1885–87), Furuby kyrka (1886–88), Hede kyrka och Kymbo kyrka (1898–99).