Sven Malm Hotell Knaust

Sven Malm föddes i Norrköping 1844, som son till stadens stadsarkitekt. Sven Malm genomgick Akademien för de fria konsterna under Fredrik Wilhelm Scholanders ledning 1864-69. Därefter fick han praktik hos sin far. Tillsammans ritade de bland annat Oskarsskolan och Kristinaskolan i Norrköping. Han kom till Sundsvall vid 39 års ålder 1883 för att å byggmästaren Johan Lindebergs räkning närvara som entreprenörens platsombud vid uppförandet av Sundsvalls Enskilda banks hus vid Vängåvan. Bankhuset hade ritats av Hans Teodor Holmgren, som då var febrilt sysselsatt med Uppsala universitets huvudbyggnad.

Malm fick flera stora uppdrag i staden efter branden 1888. Det mest kända är Hotell Knaust och grosshandlare Johan August Blombergs hus mitt emot, Storgatan 16, bägge ritade under det intensiva byggåret 1889. Sven Malm ritade de flesta av hamnmagasinen under de första åren av 1890-talet, som numera ingår i det omtalade Kulturmagasinet, invigt 1986. Han ritade också grosshandlare Kihlmans hus intill parken Vängåvan i hörnet av Storgatan-Esplanaden.

Hans arkitektur karaktäriseras av putsade fasader med plastiska former av ett äldre 1800-tals snitt, jämna fönsteraxlar, symmetri och ett högborgerligt uttryck av närmast tysk förlaga. Inte minst flitigt använda hörntorn och burspråk tyder på detta. 1892 blev han utnämnd till stadsarkitekt i Sundsvall, en tjänst han upprätthöll till sin död 4 år senare.