Aktiviteter

På Stenstan Visitor Center förenas historiska Sundsvallshändelser med ett spännande spejande på vår samtid och framtid.
Här kan du pröva ny teknik och utforska intressanta fakta om staden. De interaktiva utställningarna tar avstamp i Stenstans historia och allt levandegörs genom ett fantasifullt användande av modern teknik. Vi har även ett green screen-rum där du bland annat kan skapa dina egna vykort!

Verksamheten riktar sig till alla: nationella och internationella besökare, barn, vuxna, privatpersoner och företag. Via ett personligt och varmt värdskap ledsagas var och en in i den spännande berättelsen om Stadshuset och Sundsvalls stenstad.

Sist men inte minst är Stenstan Visitor Center också en aktiv plattform för lokalproducerat hantverk och konst. Filmer med koppling till regionen visas därför dagligen och i butiken finns unika konsthantverk och produkter.

Vill du fördjupa din kunskap om Sundsvall och Stenstaden? Har du gäster och vill hitta en startpunkt för att visa upp och utforska staden? Eller har du en idé eller historia att berätta som anknyter till Sundsvalls arkitektur, historia och människor?