FastighetNyttan3och6-3

Adress:  Torggatan 6-8 (Kv. Nyttan)
Byggnadsår: 1890-91 (Byggnadsminne 1996)
Stil: Nordeuropeisk renässans
Arkitekt: Johan Laurentz (fasader) och Hjalmar Kumlien (planer)
Byggherre: Isaak Hirsch (1843 – 1917)

Utmed hela Stora torgets västra sida reser sig det vackra Hirschska huset, eller det  ”Hirschska palatset” som det kallades i Sundsvalls Tidning redan under byggnadsåren.

Huset, som egentligen är två hus, uppfördes 1890-1891 i två etapper. Den norra delen först och den södra delen med torn och spira byggdes kort därefter. Husen uppfördes för både butikshandel, kontorsverksamhet och bostäder. Fastighetsägaren Norrporten genomförde en dyrbar restaurering åren 2006-2007.

Utsmyckningar: Draken. Zinkfjällstak med sex höga obelisker och ett sirligt räcke på taknocken. Gipsornament i form av sköldar. Entréerna i bottenvåningen mot torget inramas av helkolonner i polerad granit. Trapphus med marmorerade väggar. Takmålningar av Gustaf Walles.

Kuriosa: Här bodde hotelldirektör Oscar Knaust två trappor upp med paradbalkong ut mot torget.