Så formades Sundsvall

En stad blir till

23 augusti 1621 fick Sundsvall sina stadsprivilegier, men ända sedan förhistorisk tid har platsen haft en stark ställning som centralort för handel och administration i landskapet. Tre förödande stadsbränder, rysshärjningar och olika stadsplanerare har format staden till vad den är idag.

Historikerns och vetenskapsjournalisten Nils Johan Tjärnlunds och kulturpersonligheten Tomas Melander har beskrivit Sundsvalls viktiga utvecklingsfas från stadens grundande 1621 fram till att den första järnvägen invigdes 1874. Här kan du läsa deras berättelse om en viktig tidsepok i Sundsvalls historia.