Stenstan – riksintressant för kulturmiljövården

Stenstan är sedan 1987 definierad som ”varande av riksintresse för kulturmiljövården”. En typ av ”skyddsbevarande” som har sin grund från när Olof Palme på 60-talet initierade sin riksplanering, för att försöka bevara särskilt viktiga miljöer. Stenstan uppfyller en hel rad av Riksantikvarieämbetets kriterier för att anses som riksintresse, det handlar både om byggnadshistoria, det konstnärliga, sociala och samhällshistoriska och mycket annat.

Framför allt är det en plats som ”klarade sig” undan 60- och 70-talens rivningsiver, då ett stort antal genuina stadskärnor i Sverige fick ge vika för moderna arkitektoniska intentioner.

Här kan du läsa Anders Stjernbergs sammanfattning kring allt det som gör Stenstan särskilt skyddsvärd och kopplingen till den epok då träpatronerna i Sundsvall så tydligt kunde sätta sin prägel på en hel stadsbebyggelse.