Skogen

Sundsvalls gröna guld

Sundsvall – Sveriges Klondike

40 ångsågverk på en kuststräcka av bara tre mil. En femtedel av Sveriges totala trävaruinkomster. En enorm utveckling av bankväsendet – hand i hand med skogsindustrins enorma expansion. Slutet av 1800-talet var en guldålder för sundsvallsområdet och en grogrund för många framgångsrika affärsmän som Fredrik Bünsow, Nils Wikström och Anders Petter Hedberg.

Rikedomarna skapade träpatroner och lockade till sig kungligheter som Oscar II. Den här fascinerande historien om Sundsvalls gröna guld och kapitalstarka finansmän har tecknats ned av historikern och vetenskapsjournalisten Nils Johan Tjärnlund och kulturpersonligheten Tomas Melander. Läs deras skildring här.