Tidslinjen

En tidsresa på 6 språk

Stanna upp vid viktiga händelser och årtal i Sundsvalls Stenstads historia. Förflytta dig i tidslinjen genom att röra vid den. Fördjupa dig i årtal, byggnader och personer och se unika bilder från olika epoker.