Om Stenstan Visitor Center

Stenstan Visitor Center är ett projekt som sätter Sundsvalls stenstad i fokus. Här får du uppleva och interagera med Stenstans historia genom visualisering med ny modern teknik. Stenstan Visitor Center är en blandning av informationsplats, galleri och turistbyrå. Det är startpunkten för att titta på staden och omlandet, ett fönster och en vägvisare. Stenstan i Sundsvall utgör ett av de mest renodlade exemplen på en1890-tals stad som kan ses i Sverige idag. Till upplevelsen bidrar den arkitektoniska mångfalden, de påkostade exteriörerna och den fantasifulla utformningen av detaljer. Kort sagt, den konstnärliga skönheten. Stenstan i Sundsvall är därför definierad som varande riksintresse för kulturmiljövården. Det är inte bara enskilda byggnader som är intressanta, utan i högsta grad Stenstan i sin helhet.

På Stenstan Visitor Center får du uppleva och fördjupa dig i stans historiska arkitektur, men även i människorna som lever och en gång levt där. Du kan också lära dig mer om allt från byggnadernas utsmyckningar, konstnärer och musiker till handelsmän och arkitekter.