OKTOBER- tema Sundsvalls historia

6/10 Den glömda staden. Cecilia Dahlbäck, sociolog och konsthistoriker berättar om Sundsvalls glömda historia. En historia som berättar om en annan värld än träpatroner och överklass, en historia om utsatta, fattiga och sjuka, men också om kvinnors intåg på arbetsmarknaden och om framväxten av den offentliga sektorn – berättelser om resan från fattigsverige till modern välfärdsstat.

13/10 Sundsvalls polishistoria. Lennart Westberg, kriminalpolis och författare berättar om Sundsvalls poliskårs historia och tiden när Polisen höll till i Stadshusets lokaler. Efter föredraget hålls arresterna öppen för de som vill besöka dem.

20/10 Industrilandskapet. Johanna Ulfsdotter, intendent på Sundsvalls Museum berättar om värden och bebyggelse kring industriområdena Skönvik och Svartvik. 

27/10 Sundsvalls historia 1700-talet. Bent Fridholm, lokalhistoriker och föreläsare är tillbaka och berättar om Sundsvalls historia. Denna gång får vi en djupdykning i 1700-talets Sundsvall.