NOVEMBER- tema Framtidens Sundsvall

3/11 Nya Resecentrum. Viveca Norberg, Samhällsplanerare vid Sundsvalls kommun berättar om satsningarna på Nya Resecentrum vid Centralstationen. Förenklat kollektivresande och förbättrad tillgänglighet är några av fördelarna med nya Resecentrum.

10/11 Åkroken Science Park. Eva Nyh Hederberg, VD på Åkroken Science Park berättar om deras verksamhet. Med Grönborg som arena och genom samarbeten med Mittuniversitetet, näringslivet och offentliga aktörer skapas ett affärsdrivande och kreativt klimat, inspirerande mötesplatser och en blomstrande region.

17/11 Sundsvallspusslet. Johan Lindstammer och/eller Ulrika Sjöberg från Stadsbyggnadskontoret i Sundsvall kommer och berättar om de många infrastruktur- och stadsbyggnadsprojekt som pågår och planeras i Sundsvall och hur de alla på olika sätt är beroende av- och påverkar varandra. Det gäller att lägga pusselbitarna i rätt ordning!

24/11 Logistikparken. Alexandra Olsson, Kommunikatör på Logistikparken AB berättar om projektet där kommunen, Trafikverket och SCA samarbetar för utvecklingen av ett effektivt och hållbart transportnav i Sundsvall.