Fredagsseminarier kl. 12:00-12:30

Varje fredag bjuder Stenstan Visitor Center på fredagsföreläsning kl. 12:00 med någon form av lokal anknytning. Föreläsningar eller dramatiseringar. Möt spännande personer som har något att berätta och lyssna till berättelser som knyter an till Sundsvalls historia, kultur eller utveckling.
Kostnadsfritt!

Teman hösten 2017

September Skogen
Oktober Sundsvalls historia
November Framtidens Sundsvall
December Människorna och staden