Framtidslabbet

Se in i framtiden!

Alla får vara med – när framtidens Sundsvall visualiseras. Med hjälp av Minecraft och 3D program kan man nu se in i framtiden.
– Vi vill skapa ett ställe där man kan byta idéer och kunskaper. Målet är att öka stadsbornas delaktighet i stadsbyggnadsprojekten, säger Maria Åslin, marknadschef på Näringslivsbolaget.

Stenstan Visitor Center har tidigare varit en plats för att uppleva historiska Sundsvallshändelser. Men nu vill man även skapa möjligheter att se in i framtiden. På Framtidslabbet vill man, med hjälp av digitala verktyg, visualisera hur framtida Sundsvall kommer att se ut. Tidigare har det varit svårt att nå ut med information om stadsbyggnadsprojekt. Maria Åslin, tidigare marknadschef på Näringslivsbolaget, vill att alla ska kunna ta del av kommunens framtidsplaner.
– Det vänder sig till alla som bor och verkar i Sundsvall. Vi vill öka insikten, förståelsen och kunskapen om stadsutvecklingen bland medborgarna, säger hon.

Och nu kan vem som helst prova på att bli stadsingenjör. Framtidslabbet öppnar  Minecraft Sundsvall. Med hjälp av det virtuella byggspelet Minecraft har Sundsvalls alla stadsdelar byggts upp. Och genom att använda digitala kartdata har öar, gator, broar, parker och torg byggts upp med verkliga proportioner. En av de drivande i projektet är Lena Hugosson, lantmäterichef på Sundsvalls kommun.
– Stadens grunder är på plats och nu är tanken att alla ska kunna vara med och hjälpa till att förfina de digitala Sundsvall. Vi skapar nya plattformar för att öka delaktigheten, säger hon.

Förutom projektet med den tredimensionella byggplatsen, som skapats i Minecraft, så har Sundsvalls Framtidslabb även visualiserat framtida stadsutvecklingsprojekt med hjälp av lokala spelutvecklare. På Visitor Center i Stadshuset kan man nu, med VR-glasögon (virtual reality), vandra omkring på Sundsvallsgator – i framtiden.
– Projektet vänder till alla som bor och verkar i Sundsvall. Vi vill öka insikten, förståelsen och kunskapen om stadsutvecklingen bland medborgarna, säger Maria Åslin.

Vad är Framtidslabbet?
Ett nytt forum för dialog och diskussion kring Sundsvalls framtid. Tanken är att öka medborgarnas medvetenhet och delaktighet i kommunens framtidsplaner. Projektet ska även skapa möjligheter för medborgarna att utveckla och bidra med egna idéer om stadens utveckling.

Hur kan jag vara med och bygga?
Via hemsidan: minecraftsundsvall.se kan du som är intresserad hitta information om hur du ansluter dig till servern, och läsa om vilka regler som gäller på Minecraft Sundsvall.