För företag

Stenstan Visitor Center på Stora Torget i Stenstan öppnades juni 2012. Turistbyråns och Entré Sundsvalls verksamhet är integrerad med Stenstans Visitor Center vilket ökar antal besökare till verksamheten. Här inspireras såväl turister som Sundsvallsbor av stadens fantastiska utbud.
Stenstan Visitor Center erbjuder flera möjligheter för dig som vill marknadsföra en attraktion eller destination i såväl Sundsvall som övriga landet.

Antalet besökare på Stenstan Visitor Center uppskattas till cirka 150.000 per år.