Välkommen till Stenstan Visitor Center

Då, nu och i framtiden!

Stenstansdagarna

stenstansdagarna

Välkommen till en historisk stadsfest!

Stenstansdagarna är en familjefest där nytt och gammalt blandas i en härlig mix.
Upplev Sundsvalls stenstads unika kulturarv och ta del av massor av roliga och lärorika aktiviteter för hela familjen.

stenstansdagarna.se

Sundsvalls stenstad utgör idag ett av de mest renodlade exempel på en 1890-talsstad vi kan se i Sverige.

Stenstaden omfattar 51 kvarter genomkorsade av 7 längdgator och 11 tvärgator – men både dess skala på höjden och tätheten i det gamla rutnätssystemet i stadsplanen, ursprungligen upprättad av Nicodemus Tessin d.ä. 1650 – gör att man upplever den större.

Till upplevelsen bidrar naturligtvis också den arkitektoniska mångfalden, de påkostade exteriörerna och den fantasifulla utformningen av detaljer.

Här kan du fördjupa dig och läsa mer om såväl Stenstans historia som pågående byggprojekt. Vill du ha mer inspiration så är du alltid hjärtligt välkommen in till oss på Stenstan Visitor Center.

Läs mer

hirska

Vad är Stenstan Vistor Center?

I porten till en svunnen tid?